nedeľa 20. novembra 2011

Dojčenie cudzích detí

(Preklad článku profesorky K. Dettwyler, originál sa nachádza tu: Nursing Other People's Babies)

Katherine A. Dettwyler, Ph.D.
Department of Anthropology (Katedra antropológie),
Texas A & M University

Napísala som článok do odborného časopisu o ženách na Mali, ktoré dojčili cudzie deti, jeho názov bol "Viac než výživa". Je o tom, ako ženy na Mali dojčia iné deti než svoje vlastné, pokiaľ u týchto detí neprichádza do úvahy, že by sa mohli sobášiť s ich vlastnými deťmi, pretože sú príbuzensky príliš blízko spriaznené. Takže ženy dojčia deti svojich spolumanželiek (muž môže mať viacero žien), deti bratov svojich manželov a svoje vnúčatá, ktoré sú deťmi ich dcér. Toto môže byť veľmi výhodné. Žena môže ísť k rieke prať a nechať dieťa u svojej spolumanželky vediac, že spolumanželka dieťa nadojčí, keď bude hladné. Alebo nechá dieťa u svojej matky vediac, že ho nadojčí, keď bude treba. Na druhej strane žena by nikdy nedojčila dieťa prateľky, s ktorou nie je príbuzná, pretože verí, že keď ich deti vyrastú, zosobášia sa, no keby priateľkine dieťa dojčila, toto dieťa by sa stalo príbuzným jej dieťaťu, pretože sa dojčili z tých istých pŕs. Táto viera, že dojčenie detí vytvára medzi nimi príbuzenstvo, je vo svete veľmi rozšírená a niekedy sa nazýva "mliečnym putom". Nepríbuzné deti, ktoré sa dojčili u tej istej ženy, sa volajú "mliečne sestry", "mliečni bratia" či "mliečni súrodenci".

6. august 1995

(Preklad je zverejnený so súhlasom autorky, pofesorky K. Dettwyler.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára